Društvo:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, profesionalno,
  strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z podobnimi ali enakimi cilji,
 • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • prireja kulturno umetniške dogodke ter prireditve,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva,
 • prispeva k večji dostopnosti kulturnih dobrin,
 • prispeva k večjemu vključevanju posameznikov v kulturno življenje,
 • zagotavlja pogoje za delovanje ljubiteljskih skupin in posameznikov,
 • usklajuje in povezuje delovanje kulturnih društev,
 • obvešča javnost o svojem delovanju.

atri1

poletivnuk

poletivnuk6