Društvo:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, profesionalno,
    strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo z podobnimi ali enakimi cilji,
  • si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
  • prireja kulturno umetniške dogodke ter prireditve,
  • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva,
  • prispeva k večji dostopnosti kulturnih dobrin,
  • prispeva k večjemu vključevanju posameznikov v kulturno življenje,
  • zagotavlja pogoje za delovanje ljubiteljskih skupin in posameznikov,
  • usklajuje in povezuje delovanje kulturnih društev,
  • obvešča javnost o svojem delovanju.

atri1

poletivnuk

poletivnuk6